top of page

Désiree and Sofie: bulls, trees and mud at the peat moor


Désiree: “It was a wonderful sunny day, full of positive experiences, without any shyness and feeling freedom in nature. It was my very first photo shoot ever, but Tom and fellow model Sofie immediately put me at ease. As a result, it felt very natural to lie naked in nature between the grass. As the shoot progressed, we (or I) dared to go further and further. From posing on a dead tree stump, to climbing a tree, to walking through tall grass and under barbed wire, to eventually end up in the mud! It has been well worth it for the result and I would do it again in a minute."


Because Désiree and Sofie live in the south, I took them to a nature reserve in Brabant, the Groote Peel. The northeastern side of this area is rarely visited and we didn't meet anyone during the shoot. We started in the grass between a few trees, then found another cluster of trees. Sophie kicked off by climbing high, very high, in a tree. That gave beautiful images. Désiree posed on a reclining tree trunk. When I positioned the drone for a first photo of her, I saw something remarkable, the image was immediately perfect. It felt confused because I always try to improve an image by choosing a different crop, a different height, a different direction in relation to the light, a different exposure. But sometimes, sometimes improvement is simply not possible. After the trees we walked to the water, due to the drought the local lake had partially dried up. On the way back we passed wild cattle, but luckily they were only curious and not dangerous.


The day was hot, full sun. Nice and warm for the models, but the contrast between sun and shade was enormous. This time I tried some of the photos with HDR, combining multiple photos with different exposures into one photo. Afterwards I saw that precisely those photos were of lesser quality, because the drone moved during the seconds that it took to make the three photos and this created a blur, and because of these images no RAW image was created.


Lessons learned: always shoot photos with the JPG + RAW single shot setting, unless the model and the drone remain in a fixed position during the period that the drone takes three photos, then you can also use HDR.


To do: occasionally plan shoots in the fringes of the Netherlands, enabling local models to participate easily.


Ideas for future shoots: models posing on a tree while posing like a tree, look really great. Désiree en Sofie: stieren, bomen en modder in het hoogveen Désiree: "Het was een heerlijke zonnige dag, vol met positieve ervaringen, zonder enige gêne en compleet gevoel van vrijheid in de natuur. Het was überhaupt mijn allereerste fotoshoot, maar Tom en collega-model stelden mij gelijk op mijn gemak. Daardoor voelde het heel natuurlijk om naakt in de natuur tussen het gras te liggen. Naar mate de shoot vorderde, durfden we (of ik) steeds verder te gaan. Van op een dode boomstronk, naar klimmend in de boom, tot door hoog gras of onder prikkeldraad door te kruipen, om uiteindelijk in de modder te belanden! Voor het resultaat is het het zeker waard geweest en ik zou het zo nog een keer doen." Omdat Désiree en Sofie in het zuiden wonen, nam ik hen mee naar een natuurgebied in Brabant, de Groote Peel. De noordoostelijke kant van dit gebied is weinig bezocht en we kwamen dan ook helemaal niemand tegen tijdens de shoot. We begonnen in het gras tussen een paar bomen, en daarna vonden we een ander groepje bomen waarvan er enkele dood waren. Sofie trapte af door hoog, erg hoog, in een boom te klimmen. Dat gaf mooie beelden. Désiree poseerde op een liggende boomstam. Toen ik de drone positioneerde voor een eerste foto van haar, zag ik iets opmerkelijk: het beeld was meteen perfect. Het voelde verwarrend omdat ik een beeld altijd probeer te verbeteren door een andere uitsnede te kiezen, een andere hoogte, een ander richting in verband met de lichtval, een andere belichting. Maar soms, soms is verbetering gewoon niet mogelijk. Na de bomen liepen we naar het water, door de droogte was het plaatselijke meertje gedeeltelijk drooggevallen. Op de terugweg liepen we langs wilde runderen, maar gelukkig waren die alleen nieuwsgierig en niet gevaarlijk. De dag was heet: volle zon. Prettig warm voor de modellen, maar het contrast tussen plekken met zonlicht en schaduw was enorm. Deze keer probeerde ik een deel van de foto’s met HDR te maken, waarbij meerdere foto’s met verschillende belichting worden gecombineerd tot één foto. Ik zag na afloop dat juist die foto’s van mindere kwaliteit waren, doordat de drone tussendoor bewoog en onscherpte creëerde, en doordat van deze beelden er geen RAW beeld werd opgeslagen, leerzaam.

Lessons learned: schiet foto’s met de instelling JPG+RAW single shot, tenzij het model en de drone helemaal stil blijven gedurende de periode dat de drone drie foto’s maakt, dan kan je ook HDR gebruiken.

To do: plan af en toe shoots in de randen van Nederland, zodat lokale modellen makkelijk mee kunnen doen.

Ideas for future shoots: modellen die poseren op een boom en ook poseren zoals een boom, levert prachtige beelden op.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page